ஸ்ரீ சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ்யின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்!!!

No comments                           ஸ்ரீ சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ்யின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்!!!          தீபங்களின்  ஒளியும் உங்கள் அனைவரின் புன்னகையின் ஒலியும்
ஒன்றாய் இணைந்து ஒரு புது சந்தோஷ ஒளி உங்கள் இல்லங்களில்
ஒளிக்கட்டும்!!!

          வெடித்து சிதறும் பட்டாசுகளோடு நமது துண்பங்களும் சிதறி  நமது
வாழ்வில் புதிய ஒளி பிறக்கட்டும்......

         அனைவருக்கும்  ஸ்ரீ  சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ்யின்  இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்...

என்றும் அன்புடன்
ஹெர்பல்கண்ணன்

No comments :

Post a Comment