சிறுநீரகக்கல் அடைப்பு நீக்கும் = சிறுபீளை சூரணப் பொடி

No comments


சிறுநீரகக் கல் அடைப்பு , சிறுநீர்க் கடுப்பு போன்ற வியாதிகளை சிறுபீளை சூரணப் பொடிவிரைவில் குணப்படுத்தும்.No comments :

Post a Comment